�� "�������"

��������: �� "�������� ���������� "�������""
������������: ���������� ���� ���������� ����������� �� ��������� ������ �� �Greinplast�. �������� ������ �� ��������� ������
�����: 82400: ��������� ���., ��������� �-�, �.�����
������� �. 1.
�����������: �������� �.�.
�������: +38 (03245) 53147
����: +38 (03245) 53147
E-mail: ��������
���������: 2009-02-13
�������: �����-, �����-, ����-, ���������������� ���������;


�����������:


�������� �����������
���� ���:  
��� e-mail:  
 
 

�������� � �������